Descobrim el Messies - Material Pedagògic - EDUCAIXA - 2016

Descobrim el Messies – Material Pedagògic – EDUCAIXA – 2016

El Messies de Händel és una de les obres més interpretades i conegudes arreu del món, especialment el seu cor Al·leluia.

En aquest recurs educatiu per a primària i secundària podrem descobrir els aspectes més rellevants d’aquesta obra. Començarem per saber què és un oratori i què ens explica El Messies.

Després, parlarem d’alguns aspectes destacables de la biografia de Händel i ens endinsarem en el procés compositiu d’El Messies, és a dir, com el va compondre.

Per acabar, aprendrem com funciona un concert de música clàssica i parlarem dels diversos tipus de veu i instruments que apareixen al Messies. En el darrer bloc parlarem de la figura del director i de les seves funcions.

Una gran oportunitat per poder entendre i gaudir una obra com El Messies.

Descobreix el Messies

Descubre el Mesías